REALIZACE

Při realizaci projektů využíváme stabilní a flexibilní výrobní postupy. Stále zlepšujeme efektivitu vnitřních procesů a technologií s důrazem na snižování výrobních nákladů. Dbáme na maximální využitelnost vstupního materiálu. Neustále rozšiřujeme nabídku možností výroby a technologií tak, abysme maximálně vyhověli zákazníkům.
Pracujeme podle tohoto modelu:

FÁZE 1
Zadávací podmínky + projektový plán

Realizace výroby obalu - fáze 1V uvedené fázi obdržíme od zákazníka základní požadavky na vývoj obalu:
1. základní rozměr obalu
2. dle jakého standardu vyrobit základní konstrukci přepravníku /VW-MERCEDES standard apod./
3. plánovaný způsob manipulace s díly během logistického cyklu
4. příprava projektového plánu pro balení /od vývojové
fáze až po dodání sériových obalů/
   Realizace do 1 týdne

FÁZE 2
3D studie

Realizace výroby obalu - fáze 2Na základě zadávacích podmínek připraví vývojové oddělení návrh balení, které je následně zasláno zákazníkovi k odsouhlasení /ve formátu 3D PDF-DWFX/:
1. konstrukce obalu
2. uložení a fixace dílu v přepravníku
Na základě 3D validace ze strany zákazníka se do modelu zapracují všechny dodatečné požadavky.
Poté následuje výroba prototypu.
   Realizace do 1 týdne

FÁZE 3
Příprava výkresové dokumentace + výroba prototypu

Realizace výroby obalu - fáze 3Ve třetí fázi připravuje konstrukční oddělení podklady pro samotnou výrobu prototypu:
1. příprava kompletní výkresové dokumentace
2. příprava modelu palety pro výrobu dílců na CNC strojích /laser/
   Realizace 1-2 týdny

FÁZE 4
Prezentace prototypu

Realizace výroby obalu - fáze 4V uvedené fázi probíhá prezentace „buy-off“ prototypu s fyzickými díly. Prezentace je buď ve firmě SMR PLUS nebo v závodě zákazníka. Poté si zákazník provede dodatečné interní testy /transportní, ergonomické/.
V případě potřeby je prototyp na základě dodatečných zákaznických požadavků modifikován. Z tohoto důvodu se opakuje fáze 2 - 4.
   Realizace 1-2 týdny