TESTOVÁNÍ

Poskytujeme svým zákazníkům kompletní servis, tzn. včetně testování palet.
Provádíme tyto druhy testů:

  • statické a dynamické testování přepravních palet
  • provádění vizuální kontroly svárů (metoda VT/2/dw, specifikace – ČSN EN ISO 6520-1, hodnocení – ČSN EN ISO 5817)
  • provádění nedestruktivního testování metodou MT (magnetická metoda prášková, MT/2/MS, specifikace – ČSN EN ISO 17638, hodnocení – ČSN EN ISO 23278 )

Stále rozšiřujeme nabídku možností testování, např. podle ISO 13194:2011.