VÝVOJ

Naše oddělení vývoje se zabývá tvorbou vlastních návrhů na základě podkladů zákazníka. Používáme inovativní způsoby řešení s ohledem na dlouhou životnost obalů. V tomto procesu však stále respektujeme potřeby a standardy zákazníka (koncern VW, Nissan, TPCA, Hyundai a jiné). Při vývoji nových obalů přihlížíme na vyrobitelnost a cenovou dostupnost konečného výrobku. Důležitým aspektem vývoje je také zohlednění nároků ergonomie.

Náš tým designu pro tvorbu návrhů využívá systém CAD (CAD soft) od společnosti AUTODESK (Autodesk Inventor Professional 2019), nástroj na výpočet statických a dynamických vlastností ANSYS DESIGN SPACE (AI), zpracováváme formáty STP, IGS, CATPART, přenos dat je zajištěn přes FTP nebo zákaznický portál. Tým tvoří 8 kvalifikovaných konstruktérů s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

První návrh jsme schopni představit do 5 pracovních dní. Součástí vývoje je výroba prototypu ve velmi krátké době, a to díky převodu do 2D a 3D CAD. Výstupem je výkresová dokumentace ve formátu PDF, včetně kusovníku, při požadavku jsme schopni dodat statický a dynamický výpočet. Data exportujeme do Catia.
Dalším systémem, který využíváme je CAD TUBE pro výrobu různých profilů pomocí CNC.
 

Krátká doba zpracování patří k velkým výhodám oproti konkurenci.